Merhamet ve Adalet

Şartname


PROJE AMACI

“Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa film Yarışması”nın en temel amacı, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin örnek hayatının farklı türdeki kısa filmlerle ele alınmasıdır.

Merhameti, sevgisi, adaleti, güvenilirliği, hassasiyeti ve daha birçok özelliği ile bizlere model bir insan, model bir baba, dede, eş, komşu ve önder olan Peygamber Efendimizi daha iyi tanıyarak sosyal hayatımızda onun ahlakı ile ahlaklanmaktır.

Bununla birlikte modern bir sanat olan sinema alanında Peygamber Efendimizin hayatı ve örnek davranışlarının sinemada kullanılmasına yönelik olarak bir farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.

Başta gençler olmak üzere sinema ile ilgilenen amatör ya da profesyonel herkesin, bu konu üzerinde düşünerek üretim yapacakları bir mecra oluşturulmuş olacaktır.

Uluslararası platformda düzenlenen yarışma aracılığıyla aynı zamanda, diğer ülkelerdeki sinema üreticilerinin dikkatleri çekilerek ortak bir platformda buluşulması sağlanmış olacaktır. Böylece benzeri farklı çalışmaların üretilmesine de vesile olunacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU

Yarışmanın konusu Peygamber Efendimizin adaleti ve merhameti çerçevesinde kısa filmler üretmektir.

Neden adalet ve merhamet?

Modern zamanlarda annelerin kızlarına, babaların oğullarına, büyük kardeşin küçük kardeşe, komşunun komşuya kısaca insanların birbirine veremediği MERHAMET, devletlerin ve küresel güçlerin insana sağlayamadığı ADALET duygularını gündemimize alıp sosyal hayatımız içerisinde yeniden tam anlamıyla uygulamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Dünyadaki tüm savaşların, kavgaların, şiddetin, ırkçılığın ve en temelde insanlığın huzurunu bozan her şeyin temelinde adalet kavramının zedelenmesi yatmaktadır. Hakka razı olmayanlar haksızlık yapmakta ve zulme başvurmaktadır. Herkesin hakkına razı olduğu bir dünya ise ancak adalet ile sağlanır. Adalet; mülkün, yönetimin, sosyal, ekonomik ve siyasi hayatın temelidir.

Adalet zulümleri, haksızlıkları, şiddeti ve savaşları önleyen temel bir faktördür.

Merhamet ise adalet ile yan yana yürümesi gereken en doğal insani özelliklerimizdendir. Sevgi, şefkat, dayanışma, iyilik, diğergamlık gibi kişiyi, aileyi ve toplumu onaran ve barış içinde yaşatan davranışlar merhametin sonuçlarıdır.

Hazreti Peygamber ‘rahmet’ peygamberidir. Kur’an’da ‘Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.’ buyrulmaktadır. Yine Kur’an-ı Kerim’de adalet sıklıkla vurgulanmakta, birçok husus adalet mefhumu üzerinden temellendirilmektedir.

Günümüzde savaşlar, açlık, kıtlık, iklim değişikliği, küresel ısınma, hastalıklar, silahlanma gibi insanın ve kainatın dengesini bozan her şeye karşı bizlerin en çok seslendirmesi gereken adalet ve merhamettir.

PROJENİN KAPSAMI

Proje kısa film ile ilgilenen profesyonel ve amatör tüm katılımcılara yöneliktir.

Projenin başlangıç tarihi lansman programının yapılacağı 10 Aralık 2015’tir. Lansman programının Grand Cevahir Hotel’de yapılacaktır.

Başvuru ve ilgili tarihler www.merhametveadalet.com adresi üzerinden duyurulacaktır.

Projenin ödül töreni 8 Mayıs 2016’da ZORLU PSM’de yapılacaktır.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler süreç içerisinde internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

JÜRİ HEYETİ

ÖN SEÇİCİ KURUL

YARIŞMA JÜRİSİ

PROJE TANITIMI

 1. AMAÇ

  • Merhamet ve Adalet temalı kısa filmlerin çekilmesini sağlamak,
  • Özellikle genç sinemacıların sinema algısını zenginleştirmek,
  • Sinema dünyası içerisinde Peygamber Efendimiz üzerine düşünülmesini ve çalışılmasını sağlamak.
 2. YARIŞMA TARİHLERİ (PLANLANAN)

  Yarışma programı kapsamında önemli tarihler şöyle:

  • Yarışma Başlangıç Tarihi: 17 Aralık 2015
  • Yarışma Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2016
  • Ödül Töreni (Planlanan): 08 Mayıs 2016
 3. KATILIM KOŞULLARI

  • Kısa film yarışması profesyonel ve amatör tüm katılımcılara açıktır.
  • Yarışmaya dolaylı ya da doğrudan ‘Adalet ve Merhamet’ temasına işaret eden 2013 sonrasında yapılmış dijital formatta kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler katılabilir.
  • Yarışmaya jenerik dahil süresi 15 dakikayı aşmayan kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler başvurabilir. Ön jüri gerekli gördüğü̈ takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir.
  • Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilir.
  • Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılıma engel değildir.
  • Eser sahiplerinin www.bizonucoksevdik.com adlı web sitesinden online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları yarışma şartlarını kabul etmeleri anlamına gelir.
   
  • Katılımcıların form doldurma aşamasından sonra filmlerini online olarak siteye yüklemeleri gerekmektedir. Filmlerin yükleme kalitesinin DV PAL (720 x 576) ya da 1080p (1920 x 1080) olması gerekmektedir. Yüklenecek dosyanın ise 2 GB’tan küçük olması gerekmektedir.
  • Yarışma komitesi, filmden 1 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
  • Ön jüri tarafından yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri, filmlerini yarışmadan çekemezler.
  • Yarışmaya kabul edilen filmlerin yönetmenleri ödül gecesine davet edilecektir.
  • Çekmeköy belediyesi çalışanları ve yakınları ile jüri heyeti ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
  • Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, yarışmanın resmi internet sitesinden ve medya aracılığıyla duyurulacaktır.
  • Finale kalan filmlerin yapımcılarının, müzik, senaryo, yönetmenlik vb. her türlü telif sorununu çözmüş olması gerekmektedir. Danışma kurulu gerekli gördüğü takdirde gerekli izin, telif ve muvafakat belgelerini talep edebilir.
  • Ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde aşağıdaki materyal ve dökümanları Yarışma Kurulu'nun ilan edeceği adrese ulaştırmakla mükellef olacaklardır.
   • Filmin İngilizce altyazılı kopyasını, HD formatta (Hard disk, bluray) ya da DVD’si,
   • Film Türkçe dışında bir dilde çekilmiş ise Türkçe ve İngilizce altyazılı kopyasını (Yarışma kurulu gösterim için Türkçe altyazı desteği verecektir.)
   • Filmden 5 adet yüksek çözünürlükteki JPG formatında fotoğrafı,
   • Yönetmenin yüksek çözünürlükteki bir adet fotoğrafını,
   • Filmin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı özetini (en fazla 100 kelime),
   • Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisini (en fazla 100 kelime) yarışma komitesine mail yoluyla dijital ortamda ulaştırmak zorundadır.
  • Yarışma Komitesi her türlü değişikliği haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.
 4. JÜRİ VE DEĞERLENDİRME

  Jürinin seçimi Danışma Kurulu’nun takdirindedir. Danışma Kurulu jüri üyelerini, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı gazeteciler arasından seçebilir.

  • Danışma Kurulu, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
  • Ön jüri değerlendirmesi sonunda en fazla 50 (elli) film yarışmaya aday gösterilebilir.
  • Jüri yarışmaya kabul edilen filmler arasından “En İyi Film Ödülü”’nü sadece bir filme verir.
  • Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür. Filmleri tek olarak izleyebileceği gibi danışma kurulunun belirleyeceği tarihlerde toplu olarak da izleyebilir.
  • Jüri üyeleri tercih ederse kendi içinden bir başkan seçebilir.
  • Jüri ödül vermeme yönünde bir karar alamaz. Bir filmi seçmekle yükümlüdür. Ancak gerekçeli kararda bu durumu belirtebilir.
  • Jüri üyeleri yarışma sonuçlarına ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
 5. ÖZEL MADDELER

  • Ödemeler ödül gecesi elden ödenir.
  • Ödemeye ait yasal vergi, harç ve kesintiler ödül sahibinin sorumluluğundadır.
  • Para ödülü sadece jenerikte adı geçen film yönetmenine tutanak karşılığında teslim edilecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 30.000 TL
İkincilik Ödülü: 20.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL
4. ‘den 20. kişiye (20. Dahil) kadar mansiyon ödülü: 2.000 TL

ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreninin Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın teşrifleri ile CRR Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ödüller devlet erkanı tarafından özel bir törenle verilecek olup, ödül gecesine sinema, sanat, üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler ve basın dünyasının önde gelen isimleri davet edilecektir.

 
 

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI